SEO Checker een uitbreiding voor het Umbraco CMS

SEO Checker is een uitbreidingstool voor Umbraco welke continue in de gaten houdt of een pagina voldoet aan zoekmachine optimalisatie regels. Daarnaast wordt ook gekeken of het (per pagina) opgegeven 'focus keyword' correct verwerkt is in de content van desbetreffende pagina.

De maker van de SEO Checker is Richard Soeteman. Richard Soetman is al langere tijd verbonden met het Umbraco CMS. Hij heeft o.a. ook de Umbraco uitbreidingen CMSImport, Bulkmanager, Media Protect & Member Export gemaakt.

Op moment van schrijven zijn de volgende functionaliteiten in de tool ingebouwd:

Alle SEO-checks gebeuren aan de hand van de door Google aanbevolen 'best practice'-regels. Deze regels zijn openbaar en terug te vinden in het door Google gepubliceerde PDF.

Een oude zoekmachine optmalisatie regel is: 'Content is king'. Dit houdt eigenlijk simpelweg in dat Google je alleen kan vinden d.m.v. de content op een pagina. En dat is precies waar deze SEO Checker tool zeer goed in is. Het kijkt of alle zoekmachine optimalisatie elementen op een pagina aanwezig zijn en daarnaast wordt deze content o.a. gecheckt op aangegeven 'focus Keyword'. Na het opslaan van een pagina worden de checks direct uitgevoerd waarna de gebruiker op hetzelfde scherm de medlingen tezien krijgt. Meldingen worden bij zowel succes als foutief weergegeven.

Conclusie: indien u gebruik maakt van het Umbraco CMS is deze tool een absolute aanrader. Iedere gebruiker en/of developer kan eenvoudig in de gaten houden of een pagina voldoet aan algemene zoekmachine optimalisatie regels. Ik zeg niet dat de tool met alles, SEO-technisch, rekening houdt maar het is voor de gemiddelde gebruiker van het CMS een absolute aanvulling!