Webrichtlijnen voor mensen met een beperking

Wat zijn webrichtlijnen?
Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid, en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals. De webrichtlijnen zijn verplicht voor de overheid. Niet op basis van een wet, maar op basis van afspraken. Voor het bedrijfsleven zijn ze niet verplicht. Maar ook buiten de overheid zijn ze bruikbaar om ervoor te zorgen dat een website goed wordt gebouwd.

Waarom?
De webrichtlijnen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zgn. mensen met een beperking ook gewoon een website kunnen gebruiken. Wist u bijvoorbeeld dat in Nederland zo'n 10% van de mannen een beperking heeft, namelijk kleurenblindheid. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei andere mogelijke beperkingen welke voor kunnen komen. De webrichtlijnen zorgen er o.a. voor dat bezoekers welke een zgn. screenreader gebruiken ook de website kunnen gebruiken.

Voordelen?
Wanneer voldaan is aan de het bouwen volgens de webrichtlijnen biedt dit allerlei andere voordelen, naast het facaliteren van je website aan mensen met een beperking. Wanneer volgens de websrichtlijnen gebouwd wordt gebeuren de volgende zaken 'vanzelf':

Bij Arlanet houden we tijdens het bouwen van websites standaard al rekening met de webrichtlijnen. Wanneer u uw website door Arlanet laat bouwen zal deze standaard, grotendeels, voldoen aan de webrichtlijnen. Door nieuwe technieken worden de webrichtlijnen om de paar jaar vernieuwd. Wij zijn gecertificeerd bouwer van websites welke dienen te voldoen aan de webrichtlijnen en volgen zgn. opfris-cursussen om onze kennis hierover up-to-date te houden.