Jager en Prooi

 

Jager & Prooi

Concepting met directe waarde

Fast Forward ‣‣ Design Sprint

Het bedenken van digitale concepten die een fundamenteel vraagstuk kunnen oplossen wordt steeds belangrijker. Organisaties zitten met tijdsdruk en missen vaak de juiste competenties om dit met het eigen team op te lossen. Helaas is er geen budget en tijd om lange trajecten op te zetten. Voor deze uitdaging hebben we de Fast Forward ‣‣ Design Sprint ontwikkeld.

 

Met de basis van een Fast Forward ‣‣ Design Sprint waarbij in een aantal dagen een fundamenteel probleem wordt opgelost, is het eindresultaat een werkend product welke als basis voor het eindproduct kan dienen.

 

Je bedenkt dus niet alleen een concept, je staat ook al aan de basis van de implementatie!

Samen met jullie team, de UX designer van Jager & Prooi en een digital engineer van Arlanet gaan we direct aan de slag. Het concept raakt direct alle invalshoeken, inclusief de technische validatie richting een schaalbaar concept. Met de accelerator van Arlanet aan de basis kunnen we snel schakelen. Na afronding van de sprint leveren we het resultaat af waar de organisatie zelf nog op kan doorontwikkelen.

Bij de realisatie van een Fast Forward ‣‣ Design Sprint maken wij gebruik van de volgende bouwblokken en tools:

Design Sprint

Een Design Sprint is een intensief proces van een aantal dagen waarin een fundamenteel vraagstuk binnen een organisatie wordt opgelost.

Umbraco Accelerator

Een professioneel open-source Content Management Systeem (CMS) met een set aan kwalitatieve en best-practice bouwblokken en functionaliteit waarmee de Design Sprint direct van een werkende basis is voorzien.

UX Concept Designer

Professional van Jager & Prooi welke ervaring heeft met concepting, user experience en design voor digitale producten en online vraagstukken.

Digital Engineer

Professional van Arlanet welke ervaring heeft met development, schaalbare concepten, Umbraco en de gebruikte accelerator.

 

 

Hoe ziet een sprint eruit?

Team

Samen met jullie vormen wij een team. Wij verwachten vanuit klantzijde één of meerdere stakeholders (max. 4) welke beslissingsbevoegd zijn om snel keuzes te kunnen maken. Inhoudelijke kennis van het domein en de beoogde doelgroep is ook van belang.

Vanuit Arlanet en Jager & Prooi worden een UX designer en digital engineer toegevoegd.

 

Duur

Idealiter breng je een volle week met elkaar door voor een optimaal resultaat. Het kan echter zo zijn dat door beperkte beschikbaarheid de sprint wordt verdeeld over 2 weken.

Maandag

Dag 1

Op maandag wordt de richting bepaald.

 • Wat zijn de doelstellingen voor het product?
 • Wat is het eerste idee of wat is het probleem?
 • Welk gebruikers en business-probleem lost het op?
 • Wie zijn de gebruikers?

Dinsdag

Dag 2

Op dinsdag bedenkt het team oplossingen.

 • Bestaande ideeën worden verbeterd of uitgebreid.
 • Op dinsdag worden gestart met het benaderen van respondenten voor de test op vrijdag.

Woensdag

Dag 3

Op woensdag worden de bedachte ideeën geëvalueerd.

 • De beste ideeën worden samengevoegd tot één storyboard. Dit is de basis voor het te ontwikkelen prototype.

Donderdag

Dag 4

Op donderdag wordt er aan de hand van de storyboard een prototype ontwikkeld.

 • Hier komen design en ontwikkeling samen.
 • Hiervoor gebruiken we o.a. de building blocks van umbraco.

Vrijdag

Dag 5

Op vrijdag wordt het prototype getest bij de beoogde doelgroep.

 • Deze test geeft antwoord op de vraag: wordt het probleem dat op maandag gedefinieerd is opgelost?
 • Door gebruikers te interviewen en het product te testen is te zien hoe gebruikers reageren op het product.

Het Concept

Ga ook na deze week intern verder met het concept en werk deze zelf uit naar een Minimum Viable Product!

Een fundamenteel digitaal vraagstuk oplossen?

Boek een Fast Forward ‣‣ Design Sprint en zorg voor resultaat binnen één week.

Voor het bereiken van een Fast Forward ‣‣ Design Sprint oplossing hebben wij een intensieve samenwerking met Jager & Prooi. De onderneming Jager & Prooi heeft veel kennis en expertise betreffende UX design en Google Design Sprints. In de samenwerking met Jager & Prooi wisselen wij kennis uit omtrent Umbraco, de accelerator en schaalbare platformen.

We hebben als gezamenlijk doel om een digitaal concept aan te kunnen bieden welke ook direct aan de basis staat voor de eindoplossing. Een oplossing die veilig, schaalbaar en geoptimaliseerd is. Bovendien is de oplossing te koppelen aan externe systemen en direct geoptimaliseerd voor Google.